Trafik och Miljö

För tillfället har vi ingen aktiv person i föreningen för den här gruppen.
Vanliga frågor är:

Häckar

En hälsning från Farsta stadsdelsförvaltning:
Alla som rör sig i vårt stadsdelsområde ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt. Du som har en tomt ansvarar för att grenar och kvistar inte hänger ut över gatu- och parkmark. Att du beskär överhängande grenar är därför viktigt för en trygg, säker och tillgänglig framkomlighet för alla.
Läs mer om vilka regler som gäller:
https://boende.stockholm/regler-tillstand/klippa-hackar-och-trad/

Diverse frågor

Vi i styrelsen har ju inget extra mandat att göra något åt vår miljö.
Så där rekommenderar vi att du använder Tyck till.
https://trafik.stockholm/tyck-till/