Om oss

Välkommen till Tallkrogen!

Du vet nog redan att det är en speciell del av Stockholm som du har valt att bo i. Att Tallkrogen är ne trädgårdsstad. Men vad är då en Trädgårdsstad? Var är dett rötter?

I Stockholm började det vid sekelskiftet i Gamla Enskede. Staden köpte in mark för att barnfamiljer medmindre pengar skulle få möjlighet till ett ljust och grönt boende, långt från de mörka och trånga lägenheterna i innerstaden. Staden upplät marken med tomträtt och lånade ut pengar till familjerna, som ofta byggde husen på egen hand. I stadens reklambroschyr rimmades:
”Från hyreskasern och mörkaprång till småstuga med sol och fågelsång”.

Tallkrogen började byggas 1933 och först ut var Olympiaområdet, med en helt unik stadsplan i form av en stadion. Arkitekten Edvin Engström ritade nio olika hustyper för de tusen husen i Tallkrogen. Många av husen byggdes under kriget och det blev viktigt att odla sin egon frukt och grönt. Blommor kunde man ha på framsidan mon trädgårdarna skulle ha både äppelträd, bärbuskar och potatisland.

Drygt åttio år senare har de många människor som levt i Tallkrogen satt sin prägel på både hus och trädgårdar, men den gemensamma arkitekturen med de låga husen, de ljusa färgerna och häckarna mot gatan ger Tallkrogen sitt alldeles egna uttryck.

Tallkrogens Trädgårdsstadsförening bildades av nybyggarna 1933 och de viktigaste frågorna för föreningen var koksförsörjningen, sophanteringen, postutdelningen, kommunikationerna och behovet av en matvarubutik.
Och till barnen en skridskobana.

Idag är Tallkrogenbornas behov annorlunda. Men fortfarande är 460 hushåll medlemmar i Tallkrogens Trädgårdsstadsförening. Föreningen arbetar för ett trivsammare, tryggare och attraktivare Tallkrogen. Trevnaden och tryggheten kommer genom gemenskap och grannsamverkan.

I den är du välkommen in!

Du når oss via mailadressen:
info@tallkrogenstf.se

Historia

Vårt område har väldigt intressant historia. Många gamla dokument finns på Stockholmskällan. Vi har gjort en sammanställning av några här.

Mer läsning om oss

Om du vill läsa ännu mer om Tallkrogen, så finns en bok om oss; Tallkrogsboken.

Boken Tallkrogen – En trädgårdsstad i Stockholm finns att köpa direkt av
Birgitta Heimer och Christine Tungelstedt till ett pris av 200 kr.

Vid intresse, maila christine.tungelstedt@gmail.com