Historia

Det finns mycket roligt om våra hus på Stockholmskällan.

Här är några exempel. Broschyrerna som gjordes när de sålde våra hus.
Om du vet byggåret på ditt hus, så kan du hitta broschyren här.

Ett hem säljs bort

I denna skrift varnas småstugeägarna för att sälja sina hus. Den gavs ut 1944 under andra världskriget, när många hade det ekonomiskt svårt.