Loppis Tallkrogsplan

Trädgårdsstadens loppis kommer att vara på Tallkrogsplan Lördag 2024-05-04, klockan 10 – 14.

Anmälan:
För anmälan maila namn, gatuadress, mailadress och
telefonnummer till Bo (boleli@hotmail.com)
Ange Loppis 2023 på ärenderaden.

Anmälningar tas emot mellan 2024-03-01 och 2024-04-30.
Det kommer finnas plats för ca. 45 bord. Platser tilldelas i
turordning. När antal anmälda bord uppnått 45 så kommer
resterande anmälningar att köas.
Vid återbud kommer nästa
person i kön att informeras.

Tänk på att:

  • Alla deltagare måste ha en upphöjd yta (bord, pallbockar med skiva eller
    liknande) för sina varor. Max bredd 2 meter.
  • Uppställning från 09:30. Försäljning får endast ske mellan kl. 10:00 och
    14:00. Nedtagning och städning skall vara klart senast 14:30.
  • Avgiften är 50 kr. Arrangörerna tar upp avgiften under pågående
    försäljning. Vi tar endast Swish.

Områdena där vi får ha loppisbord är mellan träden vid tunnelbanan, på
boule-/grusplanen mitt på torget, på gräsytan vid gaveln på huset
Tallkrogsplan 97 samt på trottoaren vid muren framför studentbostäderna.

Plats kommer att anvisas av funktionärerna vid ankomst.