Årsmöte 2024

Alla villaägare i Tallkrogen inbjuds härmed till
Tallkrogens Trädgårdsstadsförenings årsmöte 2024.

Datum & tid: Torsdag 2024-04-25, kl. 19:00 – 21:00
Plats: Lokal Hägern, Hägervägen 54

Program:

  • Fika
  • Årsmöte
  • Frågestund / Diskussion

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på årsmötet. Och nu även här:

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2024-03-31 på
info@tallkrogenstf.se.

Endast medlemmar i Villaägarnas riksförbund som kryssat i Tallkrogens Trädgårdsstadsförening som lokal förening (och därmed i Tallkrogens
Trädgårdsstadsförening) har rösträtt på årsmötet.