Upprop till alla i Tallkrogen!

Tallkrogens Trädgårdsstadsförenings valberedning behöver hjälp inför årsmötet 2024.

Valberedningen behöver snarast fler kandidater till två poster i styrelsen, nämligen:

Kassör och Övrig ledamot

Känner du för Tallkrogen och Tallkrogens Trädgårdsstadsförenings verksamhet och kan tänka dig att bidra till att bra och tryggt grannskap så är du varmt välkommen!
Kontakta i så fall valberedningen:
Christine Tungelstedt christine.tungelstedt@gmail.com eller Camilla Bergman cbergman.liberalerna@gmail.com