Höstmöte

Torsdag 2023-10-19 kl. 19-21 på Moment teater i Gubbängen.
Det blir ingen föreläsare. Men vi tänker istället prata om följande punkter:

– Motion om stadgeändring

Vi har fått en motion om stadgeändring, som styrelsen vill bifalla.
Den lyder så här angående ansvarsfrihet:

”beslut om ansvarsfrihet för styrelse”

byts till

”beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret”

– Hur stötta föreningen

Här tar vi upp frågan som lyftes på förra mötet om möjlighet att stötta eller vara med i föreningen utan att behöva vara med i Villaägarföreningen.

– Grannsamverkan

– Trafik & Miljö

– Öppen diskussion om föreningens framtid

– Fika