Höstmöte

Preliminärt: Torsdag 2023-10-19.
Plats är ännu inte bestämt.