Grannsamverkan

Kontaktpersoner David Saveland & Bo Hjulström.

Preliminärt kommer vi att ha ett informations-bord på Tallkrogsplan 2023-12-16.