Grannsamverkan

Kontaktpersoner David Saveland & Bo Hjulström.

Preliminärt kommer vi att ha ett informations-bord på Tallkrogsplan 2024-12-16.

Du är alltid välkommen att delta i våra kvällsvandringar.

Grannsamverkan vandrar:

Tisdag kväll mellan 20.00 och 22.00 

Fredag kväll mellan 20.30 och 22.00 

Söndag kväll mellan 20.00 och 22.00