Personuppgifter

Instruktion för hantering av personuppgifter i Tallkrogens Trädgårdsstadsförening

Medlemsregister

Genom att vara medlem i Tallkrogens Trädgårdsstadsförening godkänner man även att ens personuppgifter lagras av föreningen. Både så länge man är med i föreningen men även efter man har slutat för att kunna gå tillbaka och kolla historisk data om medlemmar. Avtalet utgör laglig grund för att få lagra personuppgifter om medlemmarna. Uppgifterna lagras i Villaägarnas system och administreras av dem.

Tallkrogens Trädgårdsstadsförenings hemsida

På föreningens hemsida publiceras bilder, protokoll, aktuell information, lista på styrelse, funktionärer etc. Informationen är till för att marknadsföra föreningen samt att hålla medlemmarna informerade. För hemsidan ansvarar Gunilla Karlén. Bilder på hemsidan som innehåller personuppgifter kräver samtycke och publiceras maximalt i 12 månader. Övriga bilder får ligga kvar längre. Återkallande av samtycke görs till Gunilla Karlén.

Personuppgifter om föreningens styrelse och funktionärer får publiceras på hemsidan så länge som man innehar denna funktion, sedan tas uppgiften bort. Uppgifterna som finns är namn, funktion, adress, telefon och email. De uppgifterna behövs för att effektivt kunna få tag i rätt person.

Styrelsen godkänner behörigheten att uppdatera föreningens hemsida.

Tallkrogens Trädgårdsstadsförening på Facebook

På föreningens Facebook-sida publiceras bilder, aktuell information etc. För Facebooksidan ansvarar Gunilla Karlén. Bilder på hemsidan som innehåller personuppgifter kräver samtycke och publiceras maximalt i 12 månader. Övriga bilder får ligga kvar längre. Återkallande av samtycke görs till Gunilla Karlén.

Styrelsen godkänner behörigheten att uppdatera föreningens facebooksida.

Personuppgiftsincident

Vid oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av personuppgift, vid obehörigt röjande av personuppgift eller vid obehörig åtkomst till personuppgift ska föreningen inom 72 timmar anmäla det till Datainspektionen. Dessutom ska föreningen anmäla det till berörda personer.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Föreningen har ingen extern part som hanterar personuppgifter. Därför behövs inte att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

Ansvarig för GDPR i Tallkrogens Trädgårdsstadsförening är Christer Karlsson.