Frågor och svar

Här hittar du frågor/kommentarer från medlemmar tillsammans med svar från styrelsen

(senaste fråga överst)

Har föreningen någon lokal till uthyrning? Det gäller födelsedagsfest för ca 30 personer.

Nej, vi har ingen lokal alls.

Kan man låna maskiner?

Man kan inte låna maskiner av föreningen längre, det kunde man förr.

Vilka regler gäller för färg på villafasad i Tallkrogen?

Då så mycket är arkitektbestämt - är det ett visst urval av färger/nyanser man måste rätta sig efter?

(Vi skall renovera vår fasad - ta bort plastfasad och återställa till trä - och den gamla fasaden är i en bleknad, svårdefinierbar gul variant)

De riktlinjer som finns är att milda färger är att föredra, i stockholmsnyanser (samma som andra hus i stan m.a.o), men inte något direkt krav. Numera krävs inte något bygglov, men tror man måste ha godkänt för färgen från grannar, överklagar de och störs, kan man få måla om. Det fanns en broschyr om tallkrogen med förslag på färger, men den finns inte i nytryck. Vi har försökt, det är stadsmuseum som har den. Tallkrogen är inte skyddat helt som K-märkning, utan har kulturellt skyddsvärde. Dock gäller det bara den ursprungliga bebyggelsen. Trots det fick studentbostäderna i uppdrag att smälta in, och de har valt i samma färgskala.

Ring annars och fråga på Stockholms stad, byggavdelning, de kanske vet mer.

Undrar om sotning. Vet ni nån pålitlig firma som utför det. Hade nån här för massor av år sen och har ej sparat nåt papper på dom.

Hur ofta bör man sota när man har fjärrvärme och ingen myskamin ? Vad ligger priserna på ?

Det här med sotning är ju något man själv ansvarar för nu för tiden. Jag har haft samma sotare som mamma använde och det är Stockholms 2:a Sotningsdistrikt, Skfm Lars Sundström AB. 663 47 15. Ringer du dit kan du i alla fall få svar på dina frågor!

Birgitta Heimer

Vi ska fira Valborgsmässoafton hemma i Tallkrogen och undrar vart närmaste majbrasa är (och när den tänds?)?

Det var många år sedan det fanns en majbrasa i Tallkrogen men det brukar finnas en lista i Mitti-tidningen. Kanske stadsdelsnämnden också har något på sin hemsida. De senaste åren har jag varit vid Enskedefältets skola.

Birgitta Heimer

Vet ni något om planerat sprängningsarbete i området runt Sandemarsvägen?

Torsdagen den 7 mars vid 9-tiden ringde två män på dörren för inspektion av skorstenen inför kommande sprängning?!? Min son nekade dem tillträde efter att ha ringt mig. De gick sedan runt i grannfastigheterna också. Var detta seriöst eller försök till stöld?

Det är viktigt att man INTE släpper in någon man inte känner igen. Om någon ska få komma in är det viktigt att den legitimerar sig, angiver vilken firma den kommer ifrån, att den kan specificera var man ska spränga, kan visa ritningar. Kolla sedan med angiven adress att det är med verkligheten överensstämmande, och därefter kan man släppa in personen ifråga (det kan alltså bli en dag/några dagar senare). Om vederbörande inte kan visa ovanstående, ring 114 14 och lämna uppgift och gärna beskrivning på personen/personerna ifråga.

För ett tag sen anmälde jag via hemsidan att jag vill ha ett bord på loppisen.

Jag har inte hört något efter det och nu är det bara ett par veckor kvar. Hur kommer det att gå till, får man en utpekad plats, hur betalar man osv?

Sedan man anmält sig via hemsidan, behöver man bara ta sitt bord och det man vill sälja med sig till Tallkrogsplan. Där får man utpekad plats sedan man betalat.

/Grannsamverkan

Får man sälja hembakat på loppisen?

Visst får man sälja hembakat om man vill, bara man bokar bord för det.

Grannsamverkan

Det finns många vackra trädgårdshäckar i Tallkrogen men måste de verkligen växa ut över halva trottoaren.

Det finns även träd som växer ut över körbanan så att man med litet större bil inte kan mötas.

Snälla ni som berörs - gör gärna något åt detta !

Vi har med jämna mellanrum uppmanat om att sköta om häckar etc. i våra Infoblad, men vi har inga direkta befogenheter utan kan bara, och har lagt, Trafik & stadsplaneringens blad i brevlådor till berörda fastigheter.

Läs mer på http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafiksakerhet-/Hackar-och-buskage/

Det går bra att kontakta Trafik & Stadsplaneringen i enskilda fall.

Jag undrar när årets loppis planeras?

Alla planerade händelser hittar du under sidan Kalender.

Mockfjärdsfönster AB har bytt fönster åt mig.

I Mockfjärdsfönsters reklam, bl a TV och i Villaägarnas tidning, Vi i Villa mm går dom ut med att rotavdrag 50% och resten av arbetskostnaden "bjuder dom på". Jag anser att det är falsk marknadsföring och att de inte bjuder på någonting. Jag tycker att Tallkrogens Villaförening ska varna för Mockfjärdsfönster med sådan reklam för jag anser att det är falsk marknadsföring som Mockfjärdsfönster håller på med.

Vi har ställt frågan till Regionsstyrelsen som rekommenderar att medlemmen kontaktar och får hjälp av jurist på Villaägarna. För Villaägarna är det viktigt att få sådan här info. Se vidare på Villaägarnas hemsida.

Vi har precis flyttat till det supermysiga Tallkrogen, men det är en sak vi inte lyckats klura ut.

På vår gata ställer man ut soptunnorna då och då, och de verkar tömmas, men vår soptunna töms inte. Vi har försökt leta runt på nätet efter svar, men har ingen aning om var vi ska börja leta. Vet ni hur det fungerar, är det någon speciell dag man ska ställa ut soptunnorna för att de ska tömmas?

Vänligen ring - Stockholm Vatten och Avfalls kundtjänst, telefon: 08-522 120 00 så får man svar på alla frågor rörande sopor/sophämtning. På internet hittar du mycket information på www.stockholm.se , vad gäller utebliven sophämtning se denna länk.