Om något händer

Om något händer – checklista

Vid misstanke om brott När någon bryter mönstret i ditt område är det viktigt att du håller hög uppmärksamhet och noterar det du ser, till exempel signalement, registreringsnummer på obekanta bilar etc. Blanketten ”Iakttagelser i samband med brott” kan laddas ner från www.samverkanmotbrott.se . Du kan också tipsa polisen på 114 14.

Det är också viktigt att du gör dig synlig och försöker skapa kontakt, till exempel kan du hälsa på en obekant person. Om personen/personerna är brottslingar kan de avbryta när de inser att de blivit sedda.

Vid påbörjat angrepp

Vid påbörjat angrepp, larma polisen på 112, gör dig synlig, notera signalement och annat du ser. Gör observationer och möt tillkallad polis. Informera ditt kontaktombud och dina grannar. Ingrip inte handgripligen om du inte är helt säker på att lyckas, du riskerar att själv mötas med våld. Lagen ger dig rätt, men inte skyldighet att ingripa. Du har rätt att ingripa mot brott enligt

RB24§7, så kallat envarsgripande:

”Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Lag (1987:1211).”

Envarsingripande av ungdom under 15 år sker med stöd av LUL paragraf 35 (Lagen om unga lagöverträdare).

Efter brottet är det bra om du hjälper den drabbade och ställer upp som vittne.

OBS!Beakta alltid den risk du själv utsätter dig för om du har för avsikt att ingripa mot en gärningsman. Vi rekommenderar att du vid upptäckt av ett brott först larmar polisen och därefter iakttar och noterar tills polis anländer.

Gör en polisanmälan

Om du utsatts för ett brott som skall ersättas av ditt försäkringsbolag måste detta i regel polisanmälas. Det är också viktigt ur samhällssynpunkt att alla brott anmäls. Polisanmälan gör du via www.polisen.se eller per telefon, 114 14.

För att ge polisen bästa möjliga förutsättningar att lösa ett inbrott bör ingenting röras innan brottsplatsundersökning utförts.

Vid bostadsinbrott skickas normalt polis till platsen. De tar upp en formell polisanmälan, säkrar spår och förhör vittnen. Om säkrade spår och ledtrådar inte direkt leder till någon misstänkt, kan det innebära att utredningen läggs ner. Detta upplevs av många drabbade som mycket frustrerande, vilket i en del fall kan bero på att man tolkar detta som att polisen ”inte bryr sig” och att man aldrig kommer att försöka få fast de skyldiga.

I praktiken innebär nedläggningen att utredningen är vilande i avvaktan på information som kan leda undersökningen framåt. Polisen tar lätt upp utredningen igen om något nytt framkommer i ärendet. Ofta kan det handla om att en gripen tjuv kan bindas till flera andra brott i efterhand eller att man hittar några av de stulna sakerna.

www.samverkanmotbrott.se finns en ”Iakttagelseblankett” som du kan skicka eller faxa till Polisen. Tala med dina grannar om händelsen – alla iakttagelser runt brottet är viktiga. Genom blanketten kan du på ett enkelt sätt ge polisen information som kan leda undersökningen framåt.

Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag

Det är viktigt att du genast efter brottet anmäler skadan till ditt försäkringsbolag. Inom en vecka bör du ha fått en kopia av polisanmälan hemskickad som används då skadeanmälan görs till försäkringsbolaget. Ofta är det svårt att i detalj redogöra för vad som stulits vid ett inbrott. I det här läget underlättar det om du upprättat en inventarieförteckning på förhand. Men du har alltid möjlighet att i efterhand göra en kompletterande tilläggsanmälan över vad som stulits samt andra uppgifter som bör framgå i anmälan. På www.samverkanmotbrott.se kan du ladda ner ”Godsbeskrivning” som du kan använda till detta. Läs mer om lösöre i bil och båt på www.samverkanmotbrott.se.