Cirkel om Tallkrogens historia

Häftet kommer sedan att finnas till försäljning till produktionspris till intresserade för att sprida kunskap om Tallkrogen.

Namn på cirkeln: Tallkrogen, en trädgårdsstad i Stockholm

Antal deltagare: 4-16 personer

Frekvens: Totalt sex tillfällen, datum meddelas senare

Plats: Meddelas senare

Pris: Kostnadsfritt för medlemmar

Anmälan: Vid intresse maila till info@tallkrogenstf.se

Resultatet av cirkelns arbete presenteras på höstmötet.

Kom och var med!Grupparbeten i grupper med 2-4 deltagare med valfria frågeställningar som utgångspunkt.

Cirkelledaren Christine Tungelstedt ger historik utifrån sin och Birgitta Heimers bok "Tallkrogen en trädgårdsstad i Stockholm" samt kompletterande betraktelser ur andra källor.

Grupparbetena redovisas sedan vid cirkelns sista tillfälle i höst.

Resultatet av dessa trycks sedan upp av Tallkrogens Trädgårdsstadsförening i ett häfte och delas ut i ett antal exemplar till deltagarna.