Rapporter‎ > ‎

Årsmötet 2012

Rapport från Årsmötet den 19 mars i Tallkrogens skola

Omkring 40 medlemmar kunde ta för sig av tilltugg som Festkommittén ordnat denna gång för att slå sig ner och lyssna på inbjuden gäst, arkitekt
Henrik Wannfors. Henrik höll en intressant presentation om olika färger och deras egenskaper. Olika hus från olika epoker och miljöer kan kräva sin färgtyp; slamfärg, linoljefärg, alkydfärg eller akrylatfärg vilket illustrerades med hjälp av bilder på vackra och intressanta hus och byggnader.! Även val av kulör kan ge stora skillnader i skönhet och skapa spännande kontraster eller helt enkelt göra att en byggnad smälter in på ett behagligt sätt. Henrik fick många frågor så ämnet tycktes mycket intressant!

Efter presentationen hölls Årsmötesstämman och Birgitta Heimer valdes åter igen till ordförande på ett år. Den 31 december 2011 hade föreningen 652 medlemmar. Det innebär att medlemsantalet ökat med tolv medlemmar under året. Det kunde konstateras att föreningens ekonomi är god.
Redaktionskommittén har liksom föregående år skapat och printat Infobladet vilket lett till fortsatt minskade kostnader. Det överskott som det genererat ska användas till att arrangera fler medlemsaktiviteter under 2012.Styrelsen passade på att påminna om att utnyttja rabatterna som Villaägarna förhandlat fram. Genom att göra det kan man ganska snabbt tjäna in sin medlemsavgift.
Lite tråkigheter har hänt i Tallkrogen under året. En medlem berättade att en dam har blivit väskryckt vid Tallkrogens lekplats. Inte heller har de många inbrotten i Tallkrogen gått någon förbi.
Glädjande däremot var det att höra när en medlem informerade om att enligt polisrapport ska två förövare ha blivit gripna. Ordföranden uppmanade medlemmarna att hålla henne informerad i fall något händer! !

Med vänliga hälsningar / Styrelsen