Äldre bilder

Äldre bilder från Tallkrogen kan du hitta på Stockholmskällan

Sök på Tallkrogen så får du upp 25-talet olika bilder

En flygbild över Tallkrogen från 1959 hittar du här

En karta över Brännkyrka socken, som Tallkrogen tillhörde i början på förra seklet, hittar du här

En karta över Enskede, också från början av 1900-talet, och väldigt detaljrik, hittar du här